seminars rotalu metodesProjekta „Bērnu slimnīcas draudzības kods” ietvaros 2016. gada 27. augustā plkst.10.00 Rīgas Lutera draudzes centrā, Torņakalna ielā 3/5, Rīgā notiks kārtējais Bērnu slimnīcas Vecāku mājas brīvprātīgo darbinieku padziļinātas apmācības seminārs „Brīvā laika pavadīšanas un rotaļu metodes II”.

Seminārs, kuru vadīs Laura Bičkovska, Bērnu slimnīcas Vecāku mājas sociālā darbiniece, trenēs dažādu metožu (rotaļu, spēļu, animācijas, vizuālās, taktīlās metodes u.c.) vadīšanas prasmes un veicinās prasmi izvēlēties un pielietot metodes atbilstoši bērna vecumposmam un problemātikai slimnīcā, jo īpaši atbalsta sniegšanā ilgstoši slimojošiem un guļošiem mazajiem pacientiem.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Banketu serviss

bērnuinfo.lv

Derīga informācija vecākiem un bērniem

bernuinfo@gmail.com