Laimes lacis
izstadeKatru darba dienu līdz 25. aprīlim plkst.10.00-20.00 bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” (K. Barona 99) izstāžu zālē (1. stāvs) var apskatīt pulciņa „Mazais prātnieks” audzēkņu (5-7 g. vec.) radošo darbu izstādi „Pasaule spēlējas bērnībā”. „Mazais prātnieks” aicina visus pakavēties laikā, lai apgultos pļavā un ieklausītos kukaiņu un zāles čabēšanā, izjustu koku varenumu mežā, tumsā sataustītu neredzamas lietas. Bērnu darbiņi apvienoti tematiskās gleznās. Katras gleznas pamatā ir tēma, kuru piepilda bērnu fantāzijas, izmantojot dabas materiālus, zīmējumus, origami, filcējumus, papīra konstrukcijas, akvareļus, tekstīlijas, kas kopumā veido bagātas kolāžas.


Ir iespēja izspēlēt pļavas spēli, putnu un olu atpazīšanas spēli, zivju makšķerēšanas spēli, tumsas spēli, pašdarināto domino, izveidot savu mandalu.

„Mazā prātnieka” mācību programmā bērni apgūst 7 („Rūķi”, „Saulītes”, pēcpusdienu grupa) vai 15 („Kāpēči”, „Asprāši”) dažādus nodarbību veidus, kur iegūst prasmes un iemaņas kopā ar skolotāju Ivetu Luteri rokdarbos, veidošanā; kopā ar Vitu Maļarčiku filcējot, darbojoties ar plastilīnu; kopā ar Andu Bērziņu dabas darbos; kopā ar Daci Putāni tēlotājmākslā un pasaules stundās; kopā ar Baibu Indrēvicu folklorā un mūzikā. 

Informācijas avots: kultura.riga.lv

Laimes lacis
Questlab Bērnu ballītes

bērnuinfo.lv

Derīga informācija vecākiem un bērniem

info@bernuinfo.lv

28016206 Tikai SMS/WhatsApp