BJC KURZEME

  • Adrese: Imantas iela 11a, Rīga, LV-1067
  • Tālrunis: 67105436, 67105437
  • E-pasts: bjckurzeme@riga.lv

Līdz 2002. gada jūlijam BJC "Kurzeme" atradās Rīgas pilsētas Skolu valdes Kurzemes rajona nodaļas pakļautībā, bet pēc tam Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta , šobrīd - Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā.
Bērnu un jauniešu centra "Kurzeme" darbības tiesiskais pamats ir Nolikums.
Bērnu un jauniešu centrs "Kurzeme" īsteno 27 interešu izglītības programmas:
2012./2013. mācību gadā tie ir 127 pulciņi, ko apmeklē 2036 audzēkņi vecumā no 1 līdz 25 gadiem, strādā 41 pedagoģiskais darbinieks.

 

Studijas:

Sports
Valodu apmācība
Daba
Pirmsskola
Tehniskā jaunrade
Deju studijas
Lietišķās, vizuālās un tēlotājmākslas studijas
Mūzikas studijas
Brīvais laiks

Banketu serviss

bērnuinfo.lv

Derīga informācija vecākiem un bērniem

bernuinfo@gmail.com