BJC MĪLGRĀVIS

  • Adrese: Baltāsbaznīcas iela 14, Rīga, LV-1015
  • Tālrunis: 67349473
  • E-pasts: mjcmds@riga.lv

BJC "Mīlgrāvis" ir pašvaldības padotības interešu izglītības iestāde un ir Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) sastāvdaļa.

Centrs specializējas lietišķās un vizuālās mākslas jomās, kur savas dotības un prasmes attīsta bērni un jaunieši no 3 līdz 25 gadiem.

 

Bērniem no 3-4 gadu vecuma nodarbības rīta grupās kopā ar vecākiem:
ZĪMĒŠANA UN GLEZNOŠANA
ROKDARBI
KORIĢĒJOŠĀ, RITMISKĀ UN MĀKSLAS VINGROŠANA
VISPUSĪGĀ FIZISKĀ SAGATAVOTĪBA
FLORISTIKA

Bērniem no 5 un 6 gadu vecuma:
VIZUĀLĀS MĀKSLAS PAMATI
KOMPOZĪCIJAS PAMATI
RITMISKĀ UN MĀKSLAS VINGROŠANA

 

Līdzmaksājums par piedalīšanos pulciņā (-os) 3,56 EUR

VALODA:

latviešu, krievu, angļu
Banketu serviss

bērnuinfo.lv

Derīga informācija vecākiem un bērniem

bernuinfo@gmail.com