LABORATORIUM

Laboratorium logotips

  • Adrese: Tērbatas iela 49/51, Rīga, LV-1011
  • Tālrunis: 28804919
  • E-pasts: skola@laboratorium.lv

Sistemātiskas iknedēļas nodarbības ķīmijā un fizikā, kas vienlaikus ir aizraujošas un izglītojošas, ļaus bērniem iemīlēt zinātni!

Mūsu Ekspertu skolā bērni mācās par dabaszinātnēm ar eksperimentu palīdzību nepiespiestā gaisotnē. Atšķirībā no mācību stundām mūsu nodarbībās viņiem ir iespēja aptaustīt, pasmaržot un pat nogaršot. Tas ir ļoti svarīgi ne tikai lai nostiprinātu zināšanas, bet arī lai radītu interesi par zinātni.

Piedāvājam izglītojošas programmas bērniem un pusaudžiem trijās vecuma grupās: 2.- 4. klasei, 5.-7. klasei un 8.-9. klasei. Šīm vecuma grupām tiek izstrādāti speciāli nodarbību cikli, kas atbilst ne tikai bērnu uztverei, bet arī zināšanām, kādas attiecīgā vecuma skolēni apgūst skolā.

Mūsu mērķis ir bērniem radīt pozitīvu priekšstatu un mīlestību pret zinātni, kā arī ielikt stiprus pamatus fizikā un ķīmijā, kas noderēs gan skolā, gan vēlāk arī dzīvē.


Систематические еженедельные занятия по химии и физике, которые одновременно и увлекательны и очень познавательны. Они помогают детям полюбить науку!

В нашей Школе экспертов мы обучаем детей естественным наукам при помощи экспериментов. В отличие от уроков в школе на наших занятиях у детей есть возможность многое потрогать, понюхать, попробовать. Это очень важно не только для закрепления знаний, но также и для повышения интереса к науке.

У нас разработаны программы обучения для детей и подростков трех возрастных групп: 2-4 классы, 5-7 классы и 8-9 классы. Для этих возрастных групп разрабатываются специальные занятия, которые соответствуют не только уровню восприятия детей, но и знаниям, которые они в определенном возрасте получают в школе. 

Наша цель - создать у детей позитивное представление о науке и привить любовьк ней, а также заложить прочные основы для понимания физики и химии на уроках в школе и в жизни.

CENAS:

35 eiro/4nodarbības (abonementu sistēma).

VALODA:

latviešu, krievu

DARBA LAIKS:

Pēc personīga grafika.

Galerija:

Bērnu pulciņi LaboratoriumBērnu pulciņi LaboratoriumBērnu pulciņi Laboratorium

Banketu serviss

bērnuinfo.lv

Derīga informācija vecākiem un bērniem

bernuinfo@gmail.com