Privātās pirmsskolas izglītības iestādes (privātie bērnudārzi) kuriem noslēgts līgums ar Rīgas pašvaldību uz līdzfinansēšanu. (01.12.15)
Rīgas pašvaldība Rīgā deklarētajiem bērniem, kuriem viņu izvēlētajā bērnudārzā netiek nodrošināta vieta un pirmsskolas izglītības apguve tiek nodrošinātā privātā iestādē, piešķir līdzfinansējumu 132,33 eiro mēnesī. Tātad, ņemot vērā iepriekš minēto, ja Rīgas pašvaldība piešķir 132,33 eiro mēnesī, tad 2015.gadā pienākas vēl papildu atbalsts no valsts 95,67 eiro apmērā. Kopējais atbalsts 2015.gadā ir 228 eiro mēnesī.

Banketu serviss

bērnuinfo.lv

Derīga informācija vecākiem un bērniem

bernuinfo@gmail.com