KUKABURRA

Kukaburras komanda sastāv no 10 radošām personībām, kurām katram ir sava dzīves pieredze un katrs ir profesionālis savā jomā. Kopā sanākt viņus mudināja kopīgs izaicinājums - radīt vēl nebijušas nometnes Latvijā.
Vadītāju pieredze nometņu organizēšanā ir uzkrāta jau vairāk kā desmit gadus un šo gadu laikā ir izstrādāta cita vīzija par ideālo bērnu un jauniešu piedzīvojumu nometni. Esam pieredzējuši nometņu organizatori un pie mums Jūsu bērns būs drošībā.
Nometnes dalībnieku vecums ir no 6 - 15 g.v.

Visas nometnes tiek organizētas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.981 par „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtību”.


Команда Кукабары состоит из 10 особенных личностей, у каждой из которых свой жизненный опыт и каждый является профессионалом в своей сфере. Собраться вместе их подтолкнул общий вызов - создать ещё небывалые в Латвии лагеря.
Опыт руководителей в организации лагерей накоплен в течении более чем десяти лет и за эти годы выработана другая визия о идеальном приключенческом лагере для детей и юношей.
Возраст участников от 6 до 15 лет.

Все лагеря организуются в соответствии с требованиями Кабинета Министров 981 от 01.09.2009. "Порядок организации и работы детских лагерей".

Valoda:

latviešu, krievu

bērnuinfo.lv

Derīga informācija vecākiem un bērniem

info@bernuinfo.lv