ESME Harmoniskas attīstības pirmsskola

  • Adrese: Ieriķu iela 5B, Rīga, LV-1084
  • Tālrunis: 26449111
  • E-pasts: esme.vef@gmail.com
Harmoniskas attīstības pirmsskola ESME ir privāta Montessori pirmsskolas izglītības iestāde, kas valstī noteikto pirmsskolas programmu realizē caur Montessori metodi un humānās pedagoģijas pieeju. ESMEs ikdienas formula ir jeb 5 bērni uz 1 pedagogu, kas nodrošina individuālu un kvalitatīvu pieeju katram bērnam un viņa intelektuālajām un emocionālajām vajadzībām. ESMĒ bērnu skaits grupā nepārsniedz 12 bērnus vecumā no 1,5-3 gadiem un 14 bērnus vecumā no 3-7 gadiem, kas Montessori vides ietvaros ļauj nodrošināt veiksmīgu un bērns vadītu mācību procesu caur praktisku (zinātniskas pieejas) darbošanos. Šāda mācīšanās ļauj bērnam pakāpeniski un caur interesi trennēt uzmanību, koncentrēšanos un spēju atkārtot, tā nostiprinot apgūto.
ESME – ES ESMu, ES Mācos, ES SMEjos!
Harmonic educational preschool ESME is a private Montessori preschool, that realizes obligatory educational program through Montessori methods and humanitarian pedagogy approach. ESME formula is - 5 kids and 1 teacher, that allows to create productive and individual atmosphere, which covers emotional and intellectual needs of each child. ESME has 12 kids in the group for age 1.5-3, and 14 in the age group of 3-7. In Montessori environment with small amount  of kids in the group it is easy to ensure successful and child-driven educational process through practice and scientific approach. These activities allow child to learn gradually and with interest train attention, concentration and ability to repeat, in this way to consolidate what was learned.
ESME – I am, I learn, I laugh!
ESME частное учебное учреждение, которое реализует обязательную образовательную программу, используя гуманную педагогику и подход Монтессори. Формула ESME 5 к 1, то есть 5 детей на одного педагога, что позволяет обеспечить индивидуальный и качественный подход к каждому ребенку и его интеллектуальным и эмоциональным потребяностям. В младшей группе (1.5 – 3 года) ESME до 12 детей, в старшей группе (3-7 лет) до 14 детей, что позволяет в среде Монтессори обеспечить успешный и ,направляемый ребенком, учебный процесс, через практические (научный подход) занятия. Такое обучение позволяют ребенку постепенно и через интерес тренировать внимание, концентрацию и умение повторять, так укрепляя знания и навыки. 
ESME – Я есть, Я учусь, Я смеюсь!

Valoda:

latviski, krieviski, angliski, itāliski, spāniski

Darba laiks:

P O T C P S SV
7.30-19.30 7.30-19.30 7.30-19.30 7.30-19.30 7.30-19.30     -         -    

Cenas:

Mācību maksa 550 EUR mēnesī + ēdināšana.
No minētās summas tiek atrēķināts pašvaldības līdzfinansējuma apmērs (līgumi ar Rīgas, Siguldas, Babītes,Stopiņu un Garkalnes novada pašvaldībām).
Mācību maksā ir iekļautas - kustību, mākslas, mūzikas, angļu valodas integrētās iknedēļas nodarbības un meistarklases 1x mēnesī.

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr.Kods un teksta daļaLicences numursNosaukumsUzņemšanas vecums
1. 01011111 V-9710 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

Sociālie tikli:

www.facebook.com/esmeriga

Galerija:

ESME fotoESME fotoESME foto

bērnuinfo.lv

Derīga informācija vecākiem un bērniem

info@bernuinfo.lv