Dzintariņš piiRīgas pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš” (Rīgā, Ikšķiles ielā 12) logopēdiskajās grupās, grupās bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem un grupās bērniem ar dzirdes traucējumiem ir brīvas vietas. Mācību valoda – latviešu.

Ar katru gadu skolās palielinās to bērnu skaits, kam ir jaukti, runas un valodas traucējumi, ko vajadzēja novērst jau pirmsskolas vecumā. Jo ātrāk bērns saņem logopēda un speciālā pedagoga palīdzību, jo veiksmīgāk var uzlabot runas kvalitāti un novērst mācīšanās grūtības. Šīs problēmas pašas no sevis nepāriet, īpaši, ja bērna runa 3-4 gadu vecumā ir neskaidra un nesaprotama, ja viņš neprot izveidot īsus teikumus, maz komunicē ar citiem.

seminars rotalu metodesProjekta „Bērnu slimnīcas draudzības kods” ietvaros 2016. gada 27. augustā plkst.10.00 Rīgas Lutera draudzes centrā, Torņakalna ielā 3/5, Rīgā notiks kārtējais Bērnu slimnīcas Vecāku mājas brīvprātīgo darbinieku padziļinātas apmācības seminārs „Brīvā laika pavadīšanas un rotaļu metodes II”.

Seminārs, kuru vadīs Laura Bičkovska, Bērnu slimnīcas Vecāku mājas sociālā darbiniece, trenēs dažādu metožu (rotaļu, spēļu, animācijas, vizuālās, taktīlās metodes u.c.) vadīšanas prasmes un veicinās prasmi izvēlēties un pielietot metodes atbilstoši bērna vecumposmam un problemātikai slimnīcā, jo īpaši atbalsta sniegšanā ilgstoši slimojošiem un guļošiem mazajiem pacientiem.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Aicinām pirmsskolas vecuma bērnu likumiskos pārstāvjus reģistrēt bērnu rindā elektroniskajā sistēmā brīvajām vietām šādos pašvaldības bērnudārzos:

Latgales priekšpilsēta:

1. Rīgas 68. pirmsskolas izglītības iestādē, Ādmiņu ielā 9a, mazuļus no 3 gadiem mazākumtautību mācību programmas apguvei;
2. Rīgas 7. pirmsskolas izglītības iestāde, Ludzas ielā 30/32, mazuļus no 3 gadiem mazākumtautību mācību programmas apguvei;
3. Rīgas 270. pirmsskolas izglītības iestāde, Salnas ielā 18, mazuļus no 3 gadiem latviešu mācību programmas apguvei;
4. Rīgas Ziedoņdārza pirmsskolas mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmā (Matīsa iela 75) no 3 gadiem.

Neraugoties uz to, ka Rīgā pēc iedzīvotāju etniskā sastāvā latvieši ir 46,2%, ievērojami lielākajā daļā pirmsskolas izglītības grupu Rīgā mācību valoda ir latviešu valoda, liecina Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta apkopotā informācija.

bērnuinfo.lv

Derīga informācija vecākiem un bērniem

info@bernuinfo.lv