Pirmsskolas izglītībai

  • EUR 275,82 – bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam  
  • EUR 275,82 – bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei

Mārupes novada Domes 2020.gada 29.janvāra lēmums Nr.41 “Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu  norēķiniem ar privātajām izglītības iestādēm) (Domes lēmums Nr.41 un aprēķins)

  • Nosacījumi līdzfinansējuma piešķiršanai: bērnam un vienam no vecākiem jābūt deklarētiem Mārupes novadā; PPII jābūt reģistrētai izglītības iestāžu reģistrā un jāīsteno licencētas mācību programmas; PPII jābūt noslēgtam līgumam ar Mārupes novada Domi. 
  • Vecākiem jautājumos par līguma slēgšanu ar privātajām PII, jāvēršas pie attiecīgo izglītības iestāžu vadības.

 EUR 262,96 pašvaldības līdzfinansējums par katru Mārupes novadā deklarētu bērnu pašvaldības apmaksātajās vietās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs (PII), ar kurām noslēgts līgums publiskā iepirkuma rezultātā. Iepirkums Nr. MND 2017/27, pamatojoties uz Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.32/2016 "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" 3.punktu

Pamata un vidējai izglītībai

  • EUR 75 pašvaldības līdzfinansējums Mārupes novadā deklarētajiem bērniem, kuri vispārējās izglītības programmu apgūst privātajās izglītības iestādēs, ar ko Mārupes pašvaldībai ir noslēgts līgums par dalību izglītības iestādes līdzfinansēšanā. Mārupes novada Domes 2020.gada 29.janvāra lēmums Nr.40 “Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu” 

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr 27/2016

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes (privātie bērnudārzi) kuriem noslēgts līgums ar Rīgas pašvaldību uz līdzfinansēšanu. (01.12.15)
Rīgas pašvaldība Rīgā deklarētajiem bērniem, kuriem viņu izvēlētajā bērnudārzā netiek nodrošināta vieta un pirmsskolas izglītības apguve tiek nodrošinātā privātā iestādē, piešķir līdzfinansējumu 132,33 eiro mēnesī. Tātad, ņemot vērā iepriekš minēto, ja Rīgas pašvaldība piešķir 132,33 eiro mēnesī, tad 2015.gadā pienākas vēl papildu atbalsts no valsts 95,67 eiro apmērā. Kopējais atbalsts 2015.gadā ir 228 eiro mēnesī.

Esme reklāma

bērnuinfo.lv

Derīga informācija vecākiem un bērniem

info@bernuinfo.lv