Izglītības programmas nosaukums Kods Piezīmes
Pirmsskolas programmas 0001,0101  
Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programma 00011111 bērniem, kuri nav apmeklējuši pirmsskolas izglītības iestādi līdz obligātās izglītības sākšanai
Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma 00011121  
Pirmsskolas izglītības programma 01011111  
Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma 01011121  
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem 01015111  
Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem 01015121  
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem 01015211  
Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem 01015221  
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem 01015311  
Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem 01015321  
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām 01015411  
Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām 01015421  
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem 01015511  
Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem 01015521  
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar psihiskās attīstības aizturi 01015611  
Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar psihiskās attīstības aizturi 01015621  
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar psihoneiroloģiskām saslimšanām 01015711  
Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar psihoneiroloģiskām saslimšanām 01015721  
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 01015811 ar vieglu garīgu atpalicību - A un B līmenis, ar vidēji smagiem vai smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem traucējumiem - C līmenis
Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 01015821

bērnuinfo.lv

Derīga informācija vecākiem un bērniem

info@bernuinfo.lv