Rīgas pašvaldībā šogad ir izveidots daudzbērnu ģimeņu reģistrs, kurā aicinām reģistrēties tās daudzbērnu ģimenes, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu galvaspilsētā.
Reģistrs atrodams Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā E-pakalpojumi privātpersonām/Daudzbērnu ģimeņu reģistrs. Iedzīvotāju ērtībām ieviestais e-pakalpojums ir ērts rīks, lai reģistrētos, un augšupielādētu nepieciešamās dokumentu datnes. Reģistrējoties ir svarīgi sekot līdzi prasītajai informācijai un korekti soli pa solim to aizpildīt. Lai reģistrētos, ir jāapliecina, ka piekrīt savu  un savu nepilngadīgo bērnu personas datu apstrādei e-pakalpojuma vajadzībām.

Reģistrēties var ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, kuru aizgādības tiesības vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas), ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī). Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Pilngadīgam bērnam pašam ir jādod piekrišana datu apstrādei reģistrā. Ģimenes pilngadīgais bērns savu piekrišanu dod pēc vecāku reģistrēšanās.

Ja nav iespējams reģistrēties elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, tad var vērsties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros: Kungu ielā 7/9; Brīvības ielā 49/53; Daugavpils ielā 31; Ed.Smiļģa ielā 46; Rūpniecības ielā 21, informāciju par pieņemšanas laikiem var saņemt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80000800, vai Rīgas Sociālajā dienestā Baznīcas ielā 19/23 pirmajā stāvā pie informatora pirmdienās no plkst. 10.00 – 18.00, otrdienās 9.30 – 15.00, ceturtdienās 9.00 – 16.00, pārtraukums no plkst. 12.30 – 13.00.

Informāciju par iespējām reģistrēties daudzbērnu ģimeņu reģistrā un Rīgas pašvaldības sniegto atbalstu daudzbērnu ģimenēm var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055. Atbildes uz iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem par Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistru var lasīt Rīgas domes Labklājības departamenta mājaslapā www.ld.riga.lv sadaļā “Aktualitātes”.

No 2018. gada 1. maija līdz 10. septembrim ir reģistrējušās 2137 daudzbērnu ģimenes, no tām ģimenes ar trīs bērniem – 1809, ar četriem – 244, ar pieciem – 53, ar sešiem un vairāk bērniem – 31. Kopumā reģistrēti 6874 bērni.

Informācijas avots: e-skola.lv

bērnuinfo.lv

Derīga informācija vecākiem un bērniem

info@bernuinfo.lv