LAFLANDIJA

Bērnu dienas centrs ir pirmais solis bērna adaptācijai pirmsskolā. Tā ir izzinoša, radoša, brīva un pozitīva vide, kur var uzticēt savu 1-3 gadus vecu bērnu līdz 4 stundām profesionāliem pedagogiem (latviski un krieviski runājošiem). Katru dienu sevis un pasaules izzināšana, pielietojot tēmas un un aktivitāšu integrāciju.

laflandija-foto

Valoda:

latviešu

bērnuinfo.lv

Derīga informācija vecākiem un bērniem

info@bernuinfo.lv