FRESKA

Studijā tiek piedāvāts padziļināti apgūt klasiskās dejas pamatus. 

Studijā tiek uzņemti bērni vecumā no 4 – 15 gadiem. Bērni darbojas pa vecuma grupām: 1a grupa – 3,5 līdz 4 gadi, 1. grupa - 4 līdz 5 gadi, 2. grupa – 5, 6 un 7 gadi, 3. grupa – 7, 8, 9 gadi un vecāki. Iepriekšēja sagatavotība nav nepieciešama.

VALODA:

latviešu, krievu

bērnuinfo.lv

Derīga informācija vecākiem un bērniem

info@bernuinfo.lv