ORFF MŪZIKAS STUDIJA

  • Adrese: Kuģu iela 11, 204 kab. (2st.), Rīga, LV-1048
  • Tālrunis: 26516010
  • E-pasts: studija@orff.lv

Bērniem vecumā no pusgadiņa līdz skolas vecumam interesantas, attīstošas mūzikas nodarbības. Mūzikai ir neatsverama nozīme bērna attīstībā. Tā bagātina garīgo pasauli, valodas krājumu un iztēli. Programma palīdzēs vispusīgi attīstīt muzikālās dotības - dzirdi, ritma izjūtu, dziedāšanu, kustību koordināciju.
Ar dziesmām/drāmām, muzikālām pasakām un daudztembrāliem instrumentiem palīdzam veidot bērnam emocionāli spilgtus muzikālus iespaidus.

CENAS:

Reizi nedēļā / 4 x kalendārā mēnesī - 26 EUR

VALODA:

latviešu

SOCIĀLIE TIKLI:

www.facebook.com/orff.ms

bērnuinfo.lv

Derīga informācija vecākiem un bērniem

info@bernuinfo.lv