RĪGAS JAUNO TEHNIĶU CENTRS

  • Adrese: Bauskas ielā 88, Rīga, LV-1004
  • Tālrunis: 67281561
  • E-pasts: rjtc@riga.lv

Rīgas Jauno tehniķu centra mērķis ir iesaistīt bērnus, skolēnus un jauniešus tehniskās jaunrades, sporta, dejas, mūzikas un vizuāli lietišķās mākslas interešu pulciņos, palīdzēt bērniem, skolēniem un jauniešiem lietderīgi izmantot savu brīvo laiku, veicināt radošas darba pieredzes veidošanu, profesionālās orientācijas jautājumu risināšanu.

Galvenais uzdevums ir atbilstoši katra audzēkņa vecumam un vajadzībām nodrošināt iespējas attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotu patstāvīgu un vispusīgu personību, nostiprinātu bērnu, skolēnu un jauniešu pozitīvu attieksmi pret pamatvērtībām, arī pret sevi, iemācītu viņiem integrēties mūsdienu daudzslāņainajā sabiedrībā.

Tehniskie pulciņi

Dzelzceļa tehnikas modelisms
Kartings
Kuģu modelisms
LEGO
Lidmodelisms
Lidmodelisms
Lidmodelisms
Minikāri
Moto pulciņš Bolderājā
Pūķu modelisms
Radiovadāmie automodeļi
Raķešu modelisms
Robotika
Tehniskā modelēšana
Trases automodelisms

Mākslas pulciņi

Aksesuāru pasaule
Datorgrafika
Floristika
Foto
Keramika
Papīra plastika
Pērļošana
Rotaļu dejas
Skaņu studija
Tekstila darbnīca
Video jaunrade un montāža
Vizuālā māksla

Sporta pulciņi

Florbols
Futbols
Jauktās sporta spēles
Lakross, interkross meitenēm
Lakross, interkross zēniem
Šahs
Taekwondo

CENAS:

Maksas pulciņi:
1. Pirmsskolas deju pulciņš – 2 eiro mēnesī
2. Mazā Pūces skola – 10 eiro mēnesī
3. Robotika – 2 eiro mēnesī
4. Keramika – 2 eiro mēnesī
5. Angļu valoda – 2 eiro mēnesī

VALODA:

latviešu, krievu, angļu

SOCIĀLIE TIKLI:

www.facebook.com/rjtc.lv

bērnuinfo.lv

Derīga informācija vecākiem un bērniem

info@bernuinfo.lv