RITUMS

  • Adrese: Jauniela 29a, Rīga, LV-1050
  • Tālrunis: 67105665
  • E-pasts: ritums@riga.lv

KTMC "Ritums" nodrošina 37 amatiermākslas kolektīvu - koru, deju kopu, amatierteātru, tautas studiju un folkloras kopu darbību.

KTMC "Ritums" regulāri rīko koncertus un citas kultūras aktivitātes dažādās pilsētas vietās un koncertzālēs. Katru mēnesi apmeklētājiem tiek piedāvātas jaunas profesionālu mākslinieku, tautas lietišķās mākslas, jauno mākslinieku, informatīvi izglītojošas un inovatīvas izstādes. Tās ir apskatāmas katru dienu no plkst. 11.00 līdz 17.00 Jaunielā 29A.

bērnuinfo.lv

Derīga informācija vecākiem un bērniem

info@bernuinfo.lv